26
Lis

Cenospheres Trade and Engeneering S.A. – akcje serii D

W ramach publicznej oferty Akcji serii D – Cenospheres Trade and Engeneering S.A. NDM zaprasza do zapoznania się z jej parametrami:

Szczegółowe informacje dotyczące publicznej oferty Akcji serii D
Ilość oferowanych Akcji 650 000 sztuk
Cena minimalna 6,00 zł
Cena maksymalna 8,00 zł
Publikacja ceny emisyjnej 30 listopada 2015 r.
Budowanie Księgi Popytu 26-30 listopada 2015 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje od 1-14 grudnia 2015 r.
Dzień Przydziału Akcji/td>

15 grudnia 2015 r.

Oferta publiczna akcji serii D Cenospeheres Trade and Engineering S.A. jest prowadzona na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia ani jako oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Skorzystanie z któregokolwiek z poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:
– nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
– nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
– przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

Jeśli jesteś zainteresowany emisją akcji zadzwoń:

(22) 254 97 60
lub zostaw swoje dane, a na pewno oddzwonimy.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926, t. jedn. z późn. zm.) dla celów marketingowych i reklamowych oraz na przesyłanie przez Niezależny Dom Maklerski SA informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej lub przez telefon, również w zakresie dotyczącym produktów i usług innych podmiotów. Dane podaję dobrowolnie. Administratorem danych jest Niezależny Dom Maklerski SA (NDM SA). W trakcie realizacji wyżej wskazanych celów NDM SA może przekazywać dane osobowe podmiotom, dla których prowadzi marketing i reklamę ich produktów lub usług. Dane mogą być także przekazane uprawnionym służbom w przypadkach, gdy wymaga tego prawo.
Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.