Emisje

Emisje papierów wartościowych – oferty aktualne i zakończone

W związku ze świadczonymi przez NDM usługami nieodzownym elementem jest możliwość pozyskania dla przedsiębiorstwa finansowania. Kluczem do sukcesu w tym obszarze jest relacja z potencjalnymi inwestorami. Znamy naszych inwestorów i ich oczekiwania. Są nimi zarówno instytucje finansowe jak i szerokie grono osób fizycznych. Dzięki długotrwałym relacjom z tymi podmiotami szybko i precyzyjnie określamy nasze możliwości w zakresie pozyskania środków dla firmy. Zapraszamy do udziału w projektach organizowanych przez NDM SA.

Zakończone emisje obligacji

Emitent Seria Oprocentowanie Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
OT Logistics SA E stałe, 5,4% kwartalnie 36 miesięcy 27 lipca 2018 10 000 000 zł 1 000 zł 5 000 zł
KCI SA J WIBOR 3M + marża kwartalnie 12 miesięcy 18 grudnia 2016 9 000 000 zł 1 000 zł -
KCI SA M WIBOR 3M + marża kwartalnie 12 miesięcy 16 grudnia 2017 9 000 000 zł 1 000 zł -

 

Zakończone emisje akcji

Emitent Seria Zapisy i wpłaty Przydział akcji Ilość oferowanych akcji Cena minimalna Cena maksymalna Publikacja ceny emisyjnej Budowanie Księgi Popytu Ilość przydzielonych akcji
Cenospheres D 01-14.12.2015 r. 15.12.2015 r. 650 000 6,00 zł 8,00 zł 30.11.2015 r. 26-30.11.2015 r. emisja zawieszona
OPEN im. A. Pienkowskiej D 10-21.12.2015 r. 22.12.2015 r. 8,3 mln brak 1,28 zł 09.12.2015 r. 07-09.12.2015 r. 3,25 mln
Inno-Gene SA F 01.10-08.10.2015 r. 19.10.2015 r. 1 300 630 brak 8,10 zł 09.10.2015 r. 09-09.10.2015 r. 498.559