17
lis

INVIPAY – obligacje serii A

INVIPAY.COM jest Cloudową aplikacją z sektora FinTech, dla małych i średnich przedsiębiorstw,
pozwalającą utrzymać płynność finansową oraz obniżyć bieżące koszty funkcjonowania firmy.

Szczegółowe informacje dotyczące publicznej oferty Obligacji serii A
Wartość oferty 10 mln zł
Oprocentowanie obligacji zmienne, WIBOR3M+6,8%
Minimalny zapis 1 sztuka obligacji
Wypłaty kuponu kwartalnie
Okres zapadalności 12 miesięcy
Zabezpieczenie obligacje zabezpieczone
Zabezpieczenie obligacji zastaw rejestrowy na należnościach z faktur
Harmonogram oferty zapisy: 16.11-21.12, przydział 05.12 (po cenie emisyjnej); przydział 22.12 (po cenie emisyjnej+odsetki na 12.12

Memorandum Informacyjne Obligacji Serii A InviPay spzoo
Aneks nr 1 do Memorandum_Informacyjnego InviPay Sp. z o.o.
Komunikat_Aktualizujacy_nr_1_do_Memorandum_Informacyjnego_InviPay_sp_z_oo
Formularz zapisu os. Fizyczna
Formularz zapisu os. Prawna
Informacja na temat dokonania wpłat na Obligacje serii A InviPay

Informacja o wstępnym przydziale obligacji serii A

Informujemy, że Zarząd InviPay sp. z o.o. w dniu 5 grudnia 2016 roku dokonał wstępnego przydziału obligacji Serii A. Obligacje serii A, w łącznej liczbie 1.485 przydzielono wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na obligacje w okresie do dnia 29 listopada 2016 roku.

Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji Serii A

Informujemy, że Zarząd InviPay sp. z o.o. w dniu 22 grudnia 2016 roku dokonał przydziału obligacji serii A. W publicznej ofercie przyjęto 66 zapisów na łączną liczbę 10.208 obligacji serii A. Przydzielono 10.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany emisją obligacji serii A inviPay, skontaktuj się z nami:

(22) 254 97 60 info@ndm.com.pl

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie Obligacji serii A jest memorandum informacyjne Obligacji serii A, dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej ich emitenta www.invipay.com oraz oferującego www.dmcp.com.pl