Kontakt

Skorzystaj z wiedzy naszych doradców

Prosimy wypełnić wszystkie pola.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przez Niezależny Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482561, NIP: 1132870187, REGON: 146944185 („Administrator”), w celu marketingowym, który obejmuje przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych pochodzących od Administratora na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu.

Działając jako Administrator, informujemy Cię dodatkowo, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas, czyli na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku niewyrażenia zgody lub jej cofnięcia, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych, w ramach wyżej wymienionych celów, jako Administrator.

Jednocześnie zapewniamy, że będziemy wykonywać w pełni przysługujące Ci uprawnienia, w tym do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Nie przechowujemy Twoich danych dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów objętych niniejszą zgodą.

W przypadku pytań, np. co do możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także w razie żądań i sprzeciwów, uprzejmie prosimy o kontakt w dogodny dla Ciebie sposób, np. iodo@ndm.com.pl.

Zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych