2
Gru

PZU FIZ AKORD

W ramach publicznej oferty Certyfikatów serii L PZU FIZ AKORD NDM zaprasza do zapoznania się z jej parametrami:

Szczegółowe informacje
Wielkość emisji 5 mln Certyfikatów Inwestycyjnych
Cena emisyjna 109,95 zł
Zapisy i wpłaty od 07.02-21.02.2017
Próg emisji 10 tys. Certyfikatów Inwestycyjnych
Minimalny zapis 100 Certyfikatów Inwestycyjnych
Maksymalny zapis 5 mln Certyfikatów Inwestycyjnych
Do pobrania

Prospekty Emisyjny PZU FIZ Akord. 24.11.2016
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego PZU FIZ Akord
Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego PZU FIZ Akord
Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego PZU FIZ Akord
Statut PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD
PZU FIZ Akord_komunikat_02.03.2017
Komunikat aktualizujący nr 1 – 02.12.2016 r.
Komunikat aktualizujący nr 2 – 06.12.2016 r.
Komunikat aktualizujący nr 3 – 03.01.2017 r.
Komunikat aktualizujący nr 5 – 01.02.2017 r.
Komunikat aktualizujący nr 6 – 02.02.2017 r.
Komunikat aktualizujący nr 7 – 6.02.2017
Komunikat aktualizujący nr 8 – 2.03.2017
Komunikat aktualizujący nr 9 – 3.03.2017
Informacja o cenie emisyjnej i liczbie CI s. L
FORMULARZ ZAPISU PZU AKORD

Planowany harmonogram zapisów:
1. serii J będą przyjmowane w dniach od 7 grudnia 2016 r. do 21 grudnia 2016 r. włącznie;
2. serii K będą przyjmowane w dniach od 9 stycznia 2017 r. do 23 stycznia 2017 r włącznie;
3. serii L będą przyjmowane w dniach od 7 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r. włącznie;
4. serii Ł będą przyjmowane w dniach od 7 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r. włącznie;
5. serii M będą przyjmowane w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r. włącznie.
6. serii N będą przyjmowane w dniach od 7 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. włącznie;
7. serii O będą przyjmowane w dniach od 11 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r. włącznie;
8. serii P będą przyjmowane w dniach od 21 sierpnia 2017 r. do 1 września 2017 r. włącznie;
9. serii R będą przyjmowane w dniach od 18 września 2017 r. do 30 września 2017 r. włącznie.

Informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FIZ AKORD zamieszczone na stronie internetowej TFI PZU S.A., mają wyłącznie charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej oraz certyfikatów będących przedmiotem tej oferty jest prospekt emisyjny.

Certyfikaty będące przedmiotem oferty publicznej na podstawie prospektu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych (Securities Act z 1933 r.) lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek osobie/podmiotom zdefiniowanym jako „US Person” w Regulacji S wydanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez Securities and Exchange Commission, z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców certyfikatów, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Jeśli jesteś zainteresowany emisją certyfikatów zadzwoń:

(22) 254 97 60
lub zostaw swoje dane, a na pewno oddzwonimy.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926, t. jedn. z późn. zm.) dla celów marketingowych i reklamowych oraz na przesyłanie przez Niezależny Dom Maklerski SA informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej lub przez telefon, również w zakresie dotyczącym produktów i usług innych podmiotów. Dane podaję dobrowolnie. Administratorem danych jest Niezależny Dom Maklerski SA (NDM SA). W trakcie realizacji wyżej wskazanych celów NDM SA może przekazywać dane osobowe podmiotom, dla których prowadzi marketing i reklamę ich produktów lub usług. Dane mogą być także przekazane uprawnionym służbom w przypadkach, gdy wymaga tego prawo.
Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.