Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Niezależnego Dom Maklerskiego S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta jest dostępne pod poniższym adresem:
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df – nr KRS 0000482561