13
Paź

Trigon TFI – Polskie Perły FIZ

W ramach publicznej oferty Certyfikatów serii 013 Trigon Polskie Perły FIZ NDM zaprasza do zapoznania się z jej parametrami:

Szczegółowe informacje
Wielkość emisji 190 tys. Certyfikatów Inwestycyjnych
Cena emisyjna 140,08 zł
Zapisy i wpłaty od 07.02-23.02.20176
Próg emisji 10 tys. Certyfikatów Inwestycyjnych
Minimalny zapis 1 Certyfikat Inwestycyjny
Maksymalny zapis 190 tys. Certyfikatów Inwestycyjnych
Do pobrania

Prospekt emisyjny
Komunikat aktualizujący nr 1
Komunikat aktualizujący nr 2
Komunikat aktualizujący nr 3
Komunikat aktualizujący nr 4
Komunikat aktualizujący nr 5
Komunikat aktualizujący nr 6
Komunikat aktualizujący nr 7
Komunikat Aktualizujący nr 8
Komunikat Aktualizujący nr 9
Komunikat Aktualizujący nr 10

Informacja o cenie emisyjnej oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 013

Statut PP
Formularz_Zapisu_TrigonPP_FIZ_013
Trigon Polskie Perły FIZ_Informacja o sposobie dokonania wpłaty_013

Terminy przyjmowania zapisów:
certyfikaty serii 007: 31 maja – 24 czerwca 2016 r.
certyfikaty serii 008: 7 – 26 lipca 2016 r.
certyfikaty serii 009: 5 – 25 sierpnia 2016 r.
certyfikaty serii 010: 7 – 26 września 2016 r.
certyfikaty serii 011: 7 – 25 października 2016 r.
certyfikaty serii 012: 7 – 24 listopada 2016 r.
certyfikaty serii 013: 7 – 23 lutego 2017 r.
certyfikaty serii 014: 7 – 27 marca 2017 r.

Informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 Trigon Polskie Perły FIZ zamieszczone na stronie internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A., mają wyłącznie charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej oraz certyfikatów będących przedmiotem tej oferty jest prospekt emisyjny.

Certyfikaty będące przedmiotem oferty publicznej na podstawie prospektu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych (Securities Act z 1933 r.) lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek osobie/podmiotom zdefiniowanym jako „US Person” w Regulacji S wydanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez Securities and Exchange Commission, z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców certyfikatów, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Jeśli jesteś zainteresowany emisją certyfikatów zadzwoń:

(22) 254 97 60
lub zostaw swoje dane, a na pewno oddzwonimy.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926, t. jedn. z późn. zm.) dla celów marketingowych i reklamowych oraz na przesyłanie przez Niezależny Dom Maklerski SA informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej lub przez telefon, również w zakresie dotyczącym produktów i usług innych podmiotów. Dane podaję dobrowolnie. Administratorem danych jest Niezależny Dom Maklerski SA (NDM SA). W trakcie realizacji wyżej wskazanych celów NDM SA może przekazywać dane osobowe podmiotom, dla których prowadzi marketing i reklamę ich produktów lub usług. Dane mogą być także przekazane uprawnionym służbom w przypadkach, gdy wymaga tego prawo.
Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.