Władze NDM

Niezależny Dom Maklerski

Zarząd

Jacek Dekarz

Jacek Dekarz

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Analityk i Doradca Inwestycyjny, Makler Papierów Wartościowych.

Doświadczenie i uprawnienia

j_tomczyk

 

Jarosław Tomczyk

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Ekspert finansowy działający w sferze papierów wartościowych od 1994 roku.

Doświadczenie i uprawnienia

Martyna Zawisza

Członek Zarządu

Ukończyła studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego, Certyfikowany Doradca ASO

Doświadczenie i uprawnienia

 m_zawisza

 

Tomasz Czarnecki

Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Doświadczenie i uprawnienia

Rada Nadzorcza

Stanisław Ryszard Domański

Członek Rady Nadzorczej

Dr hab. nauk ekonomicznych pracujący do dziś na stanowisku profesora w Szkole Głównej Handlowej. Autorytet i ekspert międzynarodowy w dziedzinie wolnego rynku i kapitału ludzkiego.

Doświadczenie:
 • od 2002 roku kierownik Studium Doktoranckiego Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
 • od 1999 roku profesor mianowany w Szkole Głównej Handlowej, zatrudniony na stałe. W latach 1996 – 1998 twórca i kierownik Katedry Teorii Kapitału (przemianowanej na Katedrę Polityki Pieniężnej w grudniu 1998)
 • od 1992 roku docent w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 • 1995 – 2007 członek Rady Założycielskiej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych
 • 1995 – 2007 profesor i rektor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka.
 • 2006 – 2007 ekspert Sejmowej Komisji Śledczej do spraw przekształceń w systemie bankowym
 • 1998 – 2005 – członek Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych
 • 2000 – 2001 – członek rady nadzorczej Telewizji Familijnej S.A.
 • 1999 – 2000 – członek rady nadzorczej KGHM “Polska Miedź” S.A.
 • 1991- 1992 – visiting Scholar w Chicago University
 • 1991 – doradca prezesa w Polskim Banku Rozwoju
 • 1991 – doradca prezesa w Banku Własności Pracowniczej
 • 1977 – 1993 – adiunkt w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, potem SGH, w Warszawie

Michał Sękowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Uniwersytecie w Bonn i Uniwersytecie Warszawskim. Radca prawny, posiada wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych kancelariach.

Doświadczenie:
 • od 2012 partner w GWW Woźny i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P.
 • 2012 – 2015 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Gliwickim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Gliwicach S.A.
 • 2010 – 2015 komplementariusz w Kuch Sękowski Taczanowska-Wileńska Sp. K. Kancelaria Prawnicza
 • 2009 – 2010 doradca prawny w Michał Sękowski Kancelaria Prawnicza
 • 2008 – 2009 starszy prawnik w DLA Piper Wiater Sp. K.
 • 2000 – 2007 doradca prawny w Gleiss Lutz Pietrzak Siekierzyński Sp. K.
Posiadane uprawnienia:
 • Wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Warszawie

Marcin Dalecki

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej

Doświadczenie:
 • od 2016 – prezes zarządu International Investment Group S.A.
 • od 2011 – prezes zarządu CP Venture
 • 2011 – 2014 partner zarządzający Compliance Partners CP Ventures Sp. z o.o. sp. k.
 • 2009 – 2010 członek zarządu NWAI Dom Maklerski
 • 2004 – 2007 pracownik działów kontrolingu finansowego w Żywiec Zdrój, Unilever, Tyco Healthcare
 • 2016 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Immusec Sp. z o.o.
 • 2016 – Członek Rady Nadzorczej Alma S.A.
 • 2016 – Członek Rady Nadzorczej Meramont S.A.